เอกสารในการสมัคร WAT

- Copy Passport

- Copy ID Card

- Copy House Registration

- Copy Student ID

- Resume (สามารถ Download ได้ใน Documents)

- Transcript

- School Certificate

- Picture 2*2 พื้นหลังขาว

DISCOVER

THE WORLD WITH US!!!

Work and Travel in USA โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศอเมริกา โครงการนี้มีดีที่มีปัญหาหลากหลายรูปแบบไว้ให้น้องๆต้องฝึกฝน คิดค้นหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในรูปแบบต่างๆด้วยตัวเอง เมื่อเวลาที่ต้องจัดกระเป๋าออกไปท่องโลกกว้างอย่างถ้าทาย และไม่มีผู้ปกครองของน้องคอยดูแล